Sayt daxili axtarış sistemi 

Kütlə psixologiyasının müzakirəsi  

Azərbaycan mədəniyyəti pik saatda

I Bakı Avropa Oyunları

 İkiyə bölünmüş  AZƏRBAYCAN!

 free countersHƏYAT O QƏDƏR QISADIR Kİ, BU ÜZÜNDƏN BAXANDA AZ QALA O BİRİ ÜZÜ - SONU GÖRÜNÜR
"Katok"

 

"KATOK"  kitabı   -2017-ci il  "OL" MKT nəşriyyatı

60 yaşımın tamamı münasibətilə pozitiv  oxuculara təqdim edirəm

 

Daim yenilənən internet səhifəsi:

www.hafizmirza.com

Redaktor :                   Orxan Mirzə

Korrektor:                  Tunar Hüseynli

Rəssamlar:                  Adil Əsədli

                                     Xəzər İbrahimov

Yığım üzrə operator: Rüqəyya Seyidli

Üzqabığın dizaynı:     Emin Talışxanov

Səhifələdi:                    Elvir Əbilov

Hafiz Mirzə  “ Katok” roman və pyes

                      “Ol”, Bakı  2017,   372  səhifə

      Bu kitab yazıçı-publisist Hafiz Mirzənin oxucularla sayca on ikinci görüşüdür.

 

Ki­taba daxil edilmiş “Katok” romanı yumoristik məqam və hadisələrlə zəngindir. Am­­­­­ma hər şey əslində tam ciddi və kədərli sonluqla bitir. Böyüklük iddialarının so­­­nu  bütün dövrlərdə kiçiklikdir və faciədir. Ta­­rixi hadisələrin fonunda  əski sovet re­­jiminin yanlış ideoloji, iqtisadi və sosial sfe­­rası, eləcə də şəxsiyyətin   formalaş­ma­­­sında  ayrı-ayrı şəxs­lərin, ailənin  və cə­miy­­yətin yanlış rolu  romanda sətiraltı fi­kir­­lər və incə ifa­dələrlə kəskin ifşa olu­nur. İnsan teleyi, xarakter və düşüncəsi bü­tün dövrlər, zamanlar və cəmiyyətlər üçün spesifikdir. Buna görə də roman öz sü­je­­­tini yaxın keçmişdən götürsə də, hədəflərini indiyə və gələcəyə hesablamışdır.   Ki­­tabdakı “Ay lo­lo” adlı pyes əslində bir komediyadır. Amma bu komediyanın cə­miy­­­­yətə çox ciddi me­­sajları var. Özünün milli-mənəvi dəyərlərini, həyat və yaşam tər­­­zini nəzərə al­ma­dan  öz xoşbəxtliyini  öz elində, yurdunda, öz əzizlərində və ya­xın­­­larında  gör­mə­­dən  bunu kənarda, başqalarında və romantik düşüncələrdə axta­ran şəxslər ya­nılır, təəssüf edir. Həyat re­allıqlarından uzaq, populist hisslər və dü­şün­­­cələrlə yaşa­yan gənclər  sonunda pe­şi­man olur. “Ay lolo” bir mahnı olsa da, əs­lin­­­də öz elinə, öz də­yərlərinə qayıdış və on­ların daha üstün tutulmasına bir ça­ğı­rış­dır. 


Dərc etmək istədiyiniz hər bir yazı üçün müəllifdən halallıq almağı unutmayın!Yüklənmiş mətnlər

Proza30
Poeziya24
Publisistika380

"Qızıl qılınc" mükafatını alarkən

"Qeyrət" hekayəsinə mükafat

KİVDF-nin mükafatı verilərkən 

 Lənkəran Mədəniyyət Mərkəzi

   Böyük Şah İsmayıl Xətai